Kinh Thanh Cha Truong Buu Diep

ơn Lanh Cha Phanxico Trương Bửu Diệp Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp Lạy Thien Chua Toan Năng Hằng Hữu Chung Con Cảm Tạ Chua đa Ban Cho Giao Hội